Budownictwo

Budownictwo to nic innego jak działalność ludzka, która prowadzi do wznoszenia budynków. Jest to także dziedzina praktyczna, z której korzysta się przy procesie budowania. Najważniejszym jej zadaniem jest budowanie nowych obiektów służących działalności ludzkiej i nie tylko. To nie wszystko, ponieważ w kompetencjach budownictwa jest także przebudowa budynków, renowacja oraz konserwacja budynków już istniejących. Rozróżnia się budownictwo lądowe i budownictwo wodne. Logiczne jest pochodzenie nazewnictwa, ponieważ jedne są umiejscowione na powierzchni lądowej, a drugie na powierzchni wodnej. Czasami dochodzi do tego, że budownictwo robi rozbiórki budynków, które nie spełniają określonych wymogów technicznych takich jak bezpieczeństwo bądź też innych, niezmiernie istotnych przyczyn. Może to być na przykład przetarg na nową budowlę w miejscu, gdzie stoi już jakiś. Wtedy trzeba rozebrać starą budowlę i wznieść nową. Często dzieje się tak w przypadku budowania nowych autostrad, kiedy trzeba przenieść bądź usunąć jakieś miejsca zamieszkania, bądź domy odludnione.