Dom

Tworzenie domów to inaczej tworzenie przestrzeni trwałej, niezmiennej. Budownictwo pojawiło się razem z człowiekiem. Oczywiście zmieniało się ono na przestrzeni wieków, ale zawsze było wyrazem potrzeb człowieka. Inaczej mówiąc budownictwo musiało odzwierciedlać pragnienia człowieka, jego usytuowanie w świecie. Lubimy wszystko porządkować, męczy nas życie w chaosie i bałaganie. Budownictwo pozwalało uporządkować przestrzeń, uczynić ja przyjazną człowiekowi, bliską i zrozumiałą. Od wieków człowiek, jako istota społeczna, miał wiele lęków i obaw. Wokół było tyle zjawisk, których nie rozumiał i dlatego się ich obawiał. Teraz jesteśmy bardziej świadomi, rozumiemy dzięki niesamowitemu rozwojowi nauki wiele zjawisk. Na początku istnienia człowieka na ziemi nie było to możliwe. Mieszkanie pozwalało stworzyć przestrzeń zrozumiałą, zależną od nas, bliską. Człowiek dawniej stawiając dom nie tylko chronił się od zimna, dzikich zwierząt, czy nieprzyjaznych plemion. On przede wszystkim budował coś, co było wytworem tylko jego umysłu i zdolności, coś, co było przyjazne, zrozumiałe i niezależne.