Jak uzyskać pozwolenie na przebudowę domu?

image Kiedy planujemy przebudowę domu bądź innej nieruchomości, konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Należy się o nie zwrócić do urzędu miasta lub starostwa. Do wniosku powinniśmy dołączyć projekt przebudowy w czterech egzemplarzach oraz niezbędne pozwolenia i opinie. Konieczne będzie również zaświadczenie o tym, że autor projektu należy do izby samorządu zawodowego projektantów oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy. Następnie odbywa się postępowanie, którego celem będzie wydanie pozwolenia na przebudowę domu. Odbywa się ono w trybie administracyjnym, więc nie powinno trwać długo – zwyczajowo miesiąc, w przypadku bardziej skomplikowanych spraw dwa miesiące. Takie pozwolenie na przebudowę zazwyczaj ważne jest przez trzy lata. W tym czasie powinniśmy rozpocząć prace budowlane. Mogą one trwać, tyle czasu, ile będzie nam potrzebne, ważne jest tylko, aby przerwa w prowadzeniu prac nie była dłuższa niż trzy lata.