Kiedy musimy zgłosić remont?

Kiedy w naszej nieruchomości przeprowadzamy prace remontowe, bądź modernizacyjne, zwróćmy uwagę na to, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Z tego powodu warto upewnić się, kiedy należy zgłosić przeprowadzany remont. Pamiętajmy o tym, że jedynie niektóre roboty nie podlegają regulacjom Prawa Budowlanego i w związku z tym nie muszą być zgłaszane. Należą do nich głównie prace konserwacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem. Pozostałe prace remontowe powinny być zgłaszane. Remont zgłaszamy w urzędzie miasta lub starostwie. W zgłoszeniu powinniśmy określić rodzaj i zakres prac, które przeprowadzimy, oraz termin, w jakim zostaną wykonane. Jeśli w czasie trzydziestu dni od dnia, kiedy złożyliśmy zgłoszenie nie otrzymamy od właściwego organu sprzeciwu, możemy przystąpić do rozpoczęcia prac remontowych. Do prac, które wymagają zgłoszenia, należą między innymi: zmiana pokrycia dachowego, ocieplenie budynku od zewnątrz, tynkowanie wnętrz, remont bądź modernizacja kotłowni, adaptacja piwnicy do celów mieszkalnych.