Koparka

Pierwszym procesem podczas budowy są prace ziemne. Jest to odpowiednie przygotowanie gruntu pod budowę. Wpierw trzeba zdjąć wierzchnią warstwę ziemi, tak zwany humus. Następnie do pracy wykorzystywane są głównie koparki, lub koparko-ładowarki. Operatorzy koparek muszą wykonać wykopy pod fundamenty. Nie jest to czynność prosta, ponieważ nie wolno naruszyć ziemi poniżej głębokości projektowanej. Również koparką można transportować urobek. Koparki poruszają się w dwójnasób. Do prac na nierównym i grząskim terenie używa się koparek gąsienicowych, które na plac budowy trzeba dostarczyć na specjalnych lawetach. Na twardym i w miarę prostym gruncie wystarczą koparki kołowe. Ze wzglądu na sposób wydobywania gruntu koparki dzielą się na podsiębierne i przedsiębierne. Podsiębierne stosowane są głównie do wykopów pod ławy fundamentowe. Wydajność koparki zależy od zasięgu ramienia oraz pojemności łyżki. Praca jako operator koparki nie jest trudna, ale wymaga odpowiedniego, fachowego przeszkolenia.