Murarz

Ostatnio najbardziej poszukiwanym zawodem jest murarz. Dzieje się tak dlatego, że weszła nowa ustawa odnośnie refundacji kosztów na cele budowlane. Ustawa przewiduje zwiększenie dofinansowania. W konsekwencji czego ludzie zaczęli brać kredyty pieniężne na budowę nowych domów. Jest to bardzo dobra inwestycja na przyszłość. Liczba budów w naszym kraju tak gwałtownie wzrosła, że zawód murarza stał się najbardziej pożądany. Coraz więcej uczniów zawodówek budowlanych dostaje pracę na takich budowach. Są w trybie natychmiastowym przeszkalani i praktycznie od razu zaczynają pracę. Nie wiadomo jaki przyniesie to skutek. Jak na razie prace idą pełną parą. Nie odnotowano jeszcze żadnych niedogodności z tym związanych. Natomiast jeśli liczba rozpoczynających się budów będzie stale wzrastać istnieje niebezpieczeństwo przyjmowania do pracy na budowie kompletnie niewykwalifikowanych ludzi. Może to spowodować zwiększenie liczby wypadków na budowach. Również poprawność wykonywanych prac może dawać wiele do życzenia.