Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Oprócz kupna wymarzonej nieruchomości można nabyć ją w inny sposób, który jednak wymaga mieszkania na określonym terenie, korzystania przez dłuższy czas z tej nieruchomości i wnoszenie odpowiednich opłat. Możemy ubiegać się o przyznanie nam tejże nieruchomości przez zasiedzenie – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, sąd przyzna nam prawo własności do danej lokalizacji.Nie obędzie się oczywiście bez realizowania sprawy w sądzie, jednak tylko tam można otrzymać uprawnienia właścicielskie dla wybranej nieruchomości. Żeby można się było upominać o te prawa podczas sprawy w sądzie, pierwotny właściciel przez określoną ilość czasu musi nie wykonywać żadnych czynności związanych z posiadaniem praw właścicielskich w stosunku do tej nieruchomości. Osoba zajmująca jego miejsce nosi miano „posiadacza samoistnego”. Ogólnie jest to możliwe jednak czas jaki musi upłynąć jest bardzo długi, zwłaszcza gdy pórbuemy to zrobić w złej wierze, wówczas musimy czekać aż 50 lat, co nie zawsze jest możliwe.